რეკიტ – ბენკიზერ გრუპი არის ბრიტანული მულტინაციონალური
კომპანია, მისი სათაო ოფისი განთავსებულია ინგლისში. კომპანიის პორთფელში შედის არაერთი ბაზრის ლიდერი ბრენდი ჯანდაცვის, ჰიგიენის და საყოფაცხოვრებო სეგმენტში. კომპანია მუდმივად ახორციელებს ინვესტიციას კვლევებში იმისათვის, რომ მოძებნოს საუკეთესო საშუალება, რომელიც მომხმარებელს საკუთარ თავზე, ოჯახსა და სახლზე ზრუნვის შესაძლებლობას მისცემს.