ფიკოსოტა უკვე 20 წელია ზრუნავს მომხმარებლის კომფორტზე და ხელმისაწვდომ ფასად სთავაზობს საუკეთესო ხარისხის პროდუქციას.
კომპანია არ ზოგავს ენერგიას იმისათვის, რომ მომხმარებელს შეთავაზოს მხოლოდ საუკეთესო, ამის მაგალითა არომატების მრავალფეროვანი არჩევანი, რომელსაც მსოფლიოს წამყვანი პარფიუმერები ქმნიან. ფიკოსოტას ყველა პროდუქტი ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო ინგრიდიენტებზეა დამზადებული. კომპანია წარმოდგენილია მსოფლიოს 70 ქვეყანაში.